MPWiK Wrocław - Strona główna 994 - Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne
                                                                                                                           
 

Kontakt


MPWiK S.A.
ul. Na Grobli 14/16
50-421 Wrocław
tel. 71 34-09-500 (centrala, w dni powszednie w godz. od 7.30 do 15.30)
fax71 372-37-20
e-mail: mpwik@mpwik.wroc.pl

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne (czynne przez całą dobę)
tel. 994 (bez numeru kierunkowego, połączenie bezpłatne)
fax 71 372-40-02
e-mail: pogotowie@mpwik.wroc.pl

Biuro Obsługi Klienta
tel. 71 34-09-655 (w dni powszednie w godz. od 8.00 do 15.00, w środy do 17.00)
fax 71 34-09-730
e-mail: bok@mpwik.wroc.pl

Rzecznik prasowy
Konrad Antkowiak
tel. 71 34-09-625
e-mail: rzecznik@mpwik.wroc.pl

Administrator serwisu internetowego
Piotr Sieradzki
e-mail: www@mpwik.wroc.pl

Sekretariat Prezesa Zarządu
tel. 71 34-09-525

Sekretariat Dyrektora Finansów i Administracji
tel. 71 34-09-526

Sekretariat Dyrektora Technicznego
tel. 71 34-09-825

Sekretariat Dyrektora Centrum Nowych Technologii i Rozwoju
tel. 71 34-09-607

Sekretariat Dyrektora ds. Inwestycji
tel. 71 34-09-981

Nasze dane
NIP: 896-000-02-56
REGON: 930155369
Kapitał zakładowy: 457 731 850 zł

Konto bankowe
Bank Zachodni WBK SA, 44/O Wrocław

konto podstawowe:
88 1500 1155 1211 5000 4945 0000

konto dla opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków:
32 1500 1155 1211 5004 2790 0000
MPWiK Wrocław   •   ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław
tel. (+48) 71 340 95 00   •   fax (+48) 71 372 37 20   •   mpwik@mpwik.wroc.pl
Nota prawna