MPWiK Wrocław - Strona główna 994 - Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne
                                                                                                                           
 

Przyłącza

Co zrobić, aby wykonać przyłącze i złączyć je z naszą siecią wodociągową lub kanalizacyjną...
Dowiedz się więcej »

Formy płatności

Prezentujemy możliwe formy opłacania naszych faktur. ...
Dowiedz się więcej »

Podlewaj ogród taniej

Osoby, które chciałyby podlewać ogród, płacąc tylko za wodę, bez opłat za ścieki, mogą zamontować wodomierz odliczający, tzw. odlicznik...
Dowiedz się więcej »

Podaj odczyt wodomierza

Wystarczy wypełnić pola i nacisną przycisk „Wyślij”. Formularz umożliwia przesłanie maksymalnie czterech wskazań użytkowanych przez Państwa wodomierzy...
Dowiedz się więcej »

Odbiór nieczystości ciekłych

Jest to usługa wychodząca naprzeciw potrzebom klientów nie mających możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci kanalizacyjnej Wrocławia ...
Dowiedz się więcej »

Cennik usług

Publikacja zawiera cennik wszystkich usług dodatkowych świadczonych przez MPWiK, w tym cennik za nieczystości ciekłe bytowe.
Dowiedz się więcej »

Pobierz druki

Pobierz wnioski dla kientów oraz wzory umów z MPWiK...
Dowiedz się więcej »

Wodomierze


Chroń instalację przed szkodliwym wpływem mrozu!

W sezonie zimowym zachęcamy do odpowiedniego zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed szkodliwym wpływem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć groźnych awarii i związanych z nimi kłopotliwych sytuacji.

Co należy zrobić?
  • Zabezpiecz przyłącze, wodomierz i instalację izolacją cieplną w postaci styropianu, wełny mineralnej lub otuliny.
  • Zamknij zawory i odwodnij elementy instalacji wodociągowej wykorzystywanej w okresie letnim
  • Uszczelnij drzwi i okna pomieszczenia, w którym znajduje się instalacja wodociągowa.
  • Utrzymuj odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa. Temperatura NIE powinna być niższa niż +4 stopnie C.
  • Zabezpiecz przewody wodociągowe, które przebiegają przez nieocieplone pomieszczenia. Można do tego użyć styropianu lub osłony izolacyjnej.
  • Jeśli wodomierz umieszczony jest w studzience, sprawdź, czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta i czy nie jest uszkodzona.
Jak postępować, kiedy dojdzie do awarii?

W przypadku gdy zamarznięta woda doprowadzi do uszkodzeń i wycieków, należy zamknąć dopływ wody i zgłosić awarię, dzwoniąc pod numer pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego 994. W takiej sytuacji MPWiK S.A. dokona wymiany wodomierza. Trzeba jednak pamiętać, że jest to usługa odpłatna. Warto więc już teraz zadbać o zabezpieczenie instalacji wodociągowej.

Wodomierze mieszkaniowe
fot. Jakub Tekiela
Odczytu i wymiany wodomierzy głównych dokonują tylko pracownicy MPWiK S.A. i pracownicy wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego firmy zewnętrznej: Zarządzanie Nieruchomościami Partner Paweł Stępak, ul. Śliwowa 49, 54-106 Wrocław, tel. 508 959 982. Wszyscy pracownicy przed rozpoczęciem czynności mają obowiązek okazać upoważnienie wystawione przez MPWiK S.A. W trakcie realizacji usługi są wykonane zdjęcia wyłącznie zestawu wodomierzowego, które są niezbędne do utrzymania odpowiedniej jakości rozliczeń. Odczyty wykonywane są w godzinach od 8:00 do 19:00, a przekroczenie tych godzin jest możliwe tylko za zgodą Klienta.

Chcąc utrzymać wysoki poziom obsługi, monitorujemy realizację wyżej wymienionych usług, ale także będziemy wdzięczni za wszelkie informacje dotyczące jakości wykonywanych czynności, a także samego przebiegu kontaktu Państwa zarówno z naszymi, jak i pracownikami naszego podwykonawcy.
Na Państwa uwagi czekamy pod nr 71 34 09 655, opcja 3: "Wodomierze", jak i pod adresem: bok@mpwik.wroc.pl


Informacje ogólne

Klienci MPWiK S.A. we Wrocławiu rozliczani są w oparciu o wskazania wodomierzy. U klientów Spółki zamontowanych jest 44 000 wodomierzy głównych o średnicach z zakresu 15-150 mm. Większość wodomierzy to przyrządy pomiarowe o średnicy od 15 do 40 mm. Spółka dba, aby wodomierze działały precyzyjnie i posiadały ważną cechę legalizacyjną.

Nałożona na wodomierz cecha legalizacyjna (czyli określenie przez pracownika Okręgowego Urzędu Miar, że wodomierz precyzyjnie nalicza ilość zużywanej wody) jest ważna przez 5 lat. Osoby, które mają umowy podpisane bezpośrednio z MPWiK, czyli m.in. mieszkające w domkach jednorodzinnych, nie muszą martwić się o urządzenia do pomiaru, gdyż należą one do nas i to nasi pracownicy dbają, by działały sprawnie. Te wodomierze są wymieniane nieodpłatnie.

Pracownicy Działu Wodomierzy udzielają bezpłatnych porad technicznych dotyczących prawidłowej eksploatacji wodomierzy. Warunki realizacji usługi dla klientów instytucjonalnych mogą być inne ze względu na wielkość zlecenia.

Spółka nie posiada punktu legalizacji wodomierzy oraz nie prowadzi sprzedaży wodomierzy.
MPWiK Wrocław   •   ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław
tel. (+48) 71 340 95 00   •   fax (+48) 71 372 37 20   •   mpwik@mpwik.wroc.pl
Nota prawna